Israel Demands a King

Book Title: Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament en andere boeken, bij de heilige schrift gevoegt / door de vermaarde kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekent, en van de beste meesters in koper gesneden, en met beschrijvingen uitgebreid.

Author: Not Available

Image Title: Israel Demands a King

Scripture Reference:

Description: A group of Israelites stand before Samuel, who points accusingly at them. Engraved by J. Winter.

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu