Prophecy of Oded

Book Title: Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament en andere boeken, bij de heilige schrift gevoegt / door de vermaarde kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekent, en van de beste meesters in koper gesneden, en met beschrijvingen uitgebreid.

Author: Not Available

Image Title: Prophecy of Oded

Scripture Reference:

Description: Oded prophecies against the Samarian hosts for their cruelty. Old men, women, and children walk in chains before the army. Engraved by Bauvais from the design of Bernard Picart (1673-1733).

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu