Sermon on the Mount

Book Title: Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament en andere boeken, bij de heilige schrift gevoegt / door de vermaarde kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekent, en van de beste meesters in koper gesneden, en met beschrijvingen uitgebreid.

Author: Not Available

Image Title: Sermon on the Mount

Scripture Reference:

Description: Jesus reclines and instructs those sitting around him. There are few people; the setting is relatively intimate. Engraved by Joseph Mulder (1658 - ca. 1728) from the design of Arnold Houbrake.

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu