Moses and Aaron before Pharaoh

Book Title: De schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen van het Oude en Nieuwe Verbond / Vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren ; verrykt met bybelse verklaaringen en stichtelyke verzen, door Joannes Luiken, met het leven van den dichter

Author: Luiken, Jan, 1649-1712

Image Title: Moses and Aaron before Pharaoh

Scripture Reference:

Description: The staff of Moses, changed into a snake, devoured those of the Egyptian magicians. The Dutch artist Caspar Luiken (1672-1708) drew and etched this emblem, and his father, Johannes Luyken (1649-1712), wrote the accompanying poem.

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu