Jesus Sleeps in the Boat

Book Title: De schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen van het Oude en Nieuwe Verbond / Vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren ; verrykt met bybelse verklaaringen en stichtelyke verzen, door Joannes Luiken, met het leven van den dichter

Author: Luiken, Jan, 1649-1712

Image Title: Jesus Sleeps in the Boat

Scripture Reference:

Description: Jesus, standing in the boat, orders the sea to become calm. The Dutch artist and poet Johannes Luyken (1649-1712) drew and etched this emblem and wrote the accompanying poem.

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu