Sacrifice

Book Title: Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament en andere boeken, bij de heilige schrift gevoegt / door de vermaarde kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekent, en van de beste meesters in koper gesneden, en met beschrijvingen uitgebreid.

Author: Not Available

Image Title: Sacrifice

Scripture Reference:

Description: Moses, Aaron and other priests sacrifice animals for the sin offering. Engraving by Abraham de Blois (or Bloys; fl. 1690-1720) from the design of Gerard Hoet (1648–1733).

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu